Bank Daxili Komitələr

 • RİSKLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin üzvü

  Nurgün Eyüboğlu

  Komitənin üzvü

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  Nihat Şenyuva

  KREDİT KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  AKTİV VƏ PASSİVLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  M.Baran Altınel

  Komitənin üzvü

  Z. Serkan Günal

  Komitənin üzvü

  Elxan Kazımov

  MÜKAFATLANDIRMA KOMİTƏSİ

  Komitənin üzvü

  Niccolo Ubertalli

  Komitənin üzvü

  Patrick Josef Schmitt

   

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ