Bank Daxili Komitələr

 • RİSKLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin üzvü

  Albert Angersbach

  Komitənin üzvü

  Nürgün Eyüboğlu (səsvermə hüququ olmadan məcburi üzv)

  Komitənin üzvü

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  Səmədova Şəhla

  KREDİT KOMİTƏSİ

  Komitənin üzvü

  Albert Angersbach

  Komitənin üzvü

  Erhan Adalı

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  AKTİV VƏ PASSİVLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  Abdullakh Ozgiur Chopur

  Komitənin üzvü

  Kazımov Elxan Rəfail oğlu

  Komitənin üzvü

  Sinan Ağırbaş

  MÜKAFATLANDIRMA KOMİTƏSİ

  Komitənin üzvü

  Gökhan Erün

  Komitənin üzvü

  Marco Iannaccone

  Komitənin üzvü

  Albert Angersbach

   



SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ