Bank Daxili Komitələr

 • RİSKLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Wolfgang Schilk

  Səsvermə hüququ olmadan məcburi üzv

  Nurgün Eyüboğlu

  Komitənin üzvü

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  Xalidə Həsənova

  Komitənin üzvü

  E.Özgür Şeşen

  KREDİT KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  E. Özgür Şeşen

  Komitənin üzvü

  Xalidə Həsənova

  AKTİV VƏ PASSİVLƏRİ İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  Cenk Yüksel

  Komitənin üzvü

  E. Özgür Şeşen

  Komitənin üzvü

  Şəhla Səmədova

  Komitənin üzvü

  Ziya Serkan Günal

  Komitənin üzvü

  Xalidə Həsənova

  MÜKAFATLANDIRMA KOMİTƏSİ

  Komitənin Sədri

  H. Faik Açıkalın

  Komitənin üzvü

  Niccolo Ubertalli

  Komitənin üzvü

  Wolfgang Schilk

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ