Tarif və Komissiyalar

 • Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Fərdi Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli

  XİDMƏT / SERVICEQİYMƏT / PRİCE
  1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI / ACCOUNT OPERATİONS
  1.1 Hesabın açılması (CIF başına ) / Account opening (per CIF)5 AZN / 3 USD / 3 EUR
  1.2 Hesabın aktivləşdirilməsi və ya bağlanılması (CIF başına) / Activaing or closing  account (per CİF)Pulsuz / Free of charge
  1.3 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma və istifadə / İnternet Banking service registration and usePulsuz / Free of charge
  1.4 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük  / İnternet Banking service annual use feePulsuz / Free of charge
  2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS
  2.1 Hesabdan çıxarış / Account statementPulsuz / Free of charge
  2.2 Üçüncü şəxslərə arayış / Letters to third parties10 AZN 
  3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS
  3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) / Cash withdrawals (over cash incoming amount)0.6% AZN0.8% Digər valyuta / Other currency
  3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda / Cash withdrawal – in case of cash deposited to accountPulsuz / Free of charge
  3.3 Valyutanın dəyişdirilməsi / Foreign exchangeGünlük tarifə uyğun  / İn accordance with the daily rate
  3.4. Əmanətlərin ödənişi / Payment of depositsPulsuz / Free of charge
  3.5. Əmanətə görə faizlərin ödənişi / Payment of interest on depositPulsuz / Free of charge
  4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR / NON-CASH OPERATIONS AND TRANSFERS
  4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına)/ Internal transfer (same branch account)Pulsuz  / Free of charge
  4.2 Bankda hesab olmadan filiallar arası köçürmələr / Transfers within the bank branches without opening account (max 15.000 AZN ekv.)0.2%
  4.3 Ölkə daxilində AZN köçürmələri / Local AZN transfers0.2 % (min 2.5 AZN)
  4.4 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri / Local foreign currency transfersUSD/EUR/GBP0.15% (min 20 USD/EUR/GBP)

   

   

  4.5 Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers

  TRY/USD/EUR (YapiKredi AS)0.2 % (min 20 TRY/15 USD/15 EUR)
  TRY/USD/EUR/GBP/RUR (digər banklar/other banks)0.3 % (min 40 TRY/30 USD/30 EUR/30 GBP/2000 RUR)
  Digər valyutalar (USD, EUR, TRY, RUR, GBP xaric)0,5% (USD 50 min)
  4.6 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması  / Ammendment/Cancellation/Change in conditions, payment investigation10 AZN20 AZN + müхbir bankın хərcləri/correspondent charges
  4.7 Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri / Payment systems transfersÖdəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun / İn accordance with the payment systems’ tariffs
  5. KİRAYƏ KASSA / SAFE BOX
  5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) / Small box (up to 20 cm)15 AZN (aylıq/per month)120 AZN (illik/per year)
  5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) / Large box (over 20 cm25 AZN (aylıq/per month)225 AZN (illik/per year)
  5.3 Depozit qiyməti – məcburi / Blockage – obligatory10 AZN
  5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss of key100 AZN

   

   

  • Bank hər zaman xəbərdarlıq etmədən tariflərə dəyişiklik əlavə etmə hüququnu özündə saxlayır
  • The Bank reserves the right to change and amend the list of tariffs anytime without notice.

   

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ