Tarif və Komissiyalar

 • 1. HESABIN AÇILMASI
  1.1 Hüquqi şəxs (Müştəri başına) 20 AZN 
  1.2 Sahibkar (Müştəri başına)10 AZN 
  1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi (CIF başına) Pulsuz 
  1.4 Çek kitabçasının açılması15 AZN 
  1.5 İşçilər üçün maaş hesablarının açılması Pulsuz

   

  2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR
  2.1 Hesabdan çıxarış Pulsuz
  2.2 Əlavə çıxarış  2 AZN 
  2.3 Üçüncü şəxslərə arayış  20 AZN 
  2.4 Audit Sorğusunun cavablandırılması 30 AZN 
  2.5 Audit Sorğusunun cavablandırılması – Banklar Pulsuz 
   2.6 MT 940 swift messages (CİF başına) Razılaşma əsasında
  - Gündəlik hərəkət olduğunda göndərilir Razılaşma əsasında
  - Həftədə bir dəfə göndərilir Razılaşma əsasında
  - Ayda bir dəfə göndərilir Razılaşma əsasında

   

  3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI
  3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) 0.6% AZN / 0.8% Digər valyuta
  3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqdaPulsuz
  3.3 Nağd pulun qəbuluPulsuz 
  3.4 Valyutanın digər hesabdan köçürülməsi (valyuta hesabı olmadıqda)50 USD (hər dəfə)
  3.5 Valyutanın dəyişdirilməsiGünlük tarifə uyğun

   

  4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ PUL KÖÇÜRMƏLƏRİ
  4.1 Bank daхilində köçürmələr (hesabdan hesaba)Pulsuz
  4.2 Respublika daxilində AZN köçürmələri0.15 % (min. 2.5 AZN – max. 200 AZN)
  4.3 Bank xaricinə digər valyutada köçürmələr
  USD0.35 % (min 35 USD)
  EUR0.35 % (min 35 EUR)
  TRY0.35 % (min 60 TRY)
  RUR0.35 % (min 2000 RUR)
  GBP0.35 % (min 35 GBP)
  4.4 Xaricə Köçürmələr (USD, EUR, TRY, RUR, GBP xaricindəki valyutalarda)0,5% (USD 50 min)
  4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi / ləğvi / əlavə edilməsi

  0.1% (min. 1 AZN) AZN köçürmələri üçün /

  50 USD + müхbir bankın хərcləri Xaricə köçürmələr üçün

  4.6 Məbləğin aхtarılması

   

  5. NAĞD VƏ QEYRİ-NAĞD KREDİTLƏRLƏ BAĞLI ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ
  5.1 AkkreditivRazılaşma əsasında
  5.2 Bildiriş0.1% illik (USD 210 min.)
  5.3 Sənədlərin qəbulu, yoхlanması, ödənməsi və göndərilməsi0,1 % (USD 100 min.)
  5.4 Akkreditivin dəyişdirilməsi (hər dəyişiklik üçün)100 USD + növbəti dövrə düşən standart komissiyon
  5.5 Təminat məktubunun müddətinin uzadılması100 USD + növbəti dövrə düşən standart komissiyon
  5.6 Təminat məktubunun məbləğinin artırılması100 USD + artırılmış məbləğin növbəti dövrə düşən standart komissiyonu
  5.7 Digər dəyişikliklər100 USD (hər dəfə)
  5.8Mərkəz Bankda Kredit araşdırması1 AZN

   

  6. KİRAYƏ KASSALAR
  6.1. Kiçik kassa (20 sm qədər) aylıq15 Azn - Aylıq / 120 Azn - İllik
  6.2. Böyük kassa (20 sm yuxarı) aylıq25 Azn - Aylıq / 225 Azn - İllik
  6.3. Depozit qiyməti - məcburi10 AZN
  6.4. Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi100 AZN

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ