Tarif və Komissiyalar

 • Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Hüquqi Şəxslər və Sahibkar Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli

  XİDMƏT / SERVICEQİYMƏT / PRİCE
  1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI / ACCOUNT OPERATİONS
  1.1 Hüquqi şəxs hesabın açılması (CIF başına) / Legal entity account opening (per CIF)20 AZN / 12 USD / 12 EUR
  1.2 Sahibkar hesabının açılması (CIF başına) / Entrepreneur account opening (per CIF)10 AZN / 6 USD / 6 EUR
  1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi / Activating accountPulsuz / Free of charge
  1.4 Çek kitabçasının açılması / Checkbook issuing15 AZN 
  1.5 Maaş paketi (hesab açma+debit kart/5 illik) / Salary package (account opening+debit card/5 years)  (hər işçi üçün / per employee)6 AZN
  1.6 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma / İnternet Banking service registrationPulsuz / Free of charge
  1.7 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük haqqı  / İnternet Banking service annual use feePulsuz / Free of charge
  2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS
  2.1 Hesabdan çıxarış / Account statementPulsuz / Free of charge
  2.3 Üçüncü şəxslərə arayış / Letters to third parties20 AZN 
  2.3 Audit Sorğusunun cavablandırılması / Audit Confirmation30 AZN 
  2.4 MT 940 mesajlarının göndərilməsi / message sending

   

   

  Razılaşma əsasında / By agreement

  Gündəlik, həftəlik və ya aylıq göndərilə bilən / Can be sent on daily, weekly or monthly basis
  3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS
  3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) / Cash withdrawals (over cash incoming amount)0.6% AZN0.8% Digər valyuta
  3.2 Əmək haqqı ödənişləri üzrə nağd çəkmə komissiyası / Cash withdrawal commission on salary payments1%N/A
  3.3 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda / Cash withdrawal – in case of cash deposited to accountPulsuz / Free of charge
  3.4 Nağd pulun qəbulu / Cash receiptPulsuz / Free of charge
  3.5 Valyutanın digər hesabdan köçürülməsi (valyuta hesabı olmadıqda) / Transfer of the currency through another account (in case of absence of the currency account)50 USD (hər dəfə) / 50 USD (each time)
  3.6 Valyutanın dəyişdirilməsi / Foreign exchangeGünlük tarifə uyğun  / İn accordance with the daily rate
  4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR / NON-CASH OPERATIONS AND TRANSFERS
  4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına)/ Internal transfer (same branch account)Pulsuz  / Free of charge
  4.2 Ölkə daxilində AZN köçürmələri / Local AZN transfers0.15 % (min 2.5 AZN)
  4.3 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri / Local foreign currency transfersUSD/EUR/GBP0.15% (min 20 USD/EUR/GBP)

   

   

  4.4 Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers

  TRY/USD/EUR (YapiKredi AS)0.25 % (min 20 TRY/15 USD/15 EUR)
  TRY/USD/EUR/GBP/RUR (digər banklar/other banks0.35 % (min 60 TRY/35 USD/35 EUR/35 GBP/2000 RUR)
  Digər valyutalar (USD, EUR, TRY, RUR, GBP xaric)0,5% (USD 50 min)
  4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması  / Ammendment/Cancellation/Change in conditions, payment investigation0.1% (min. 1 AZN)50 USD + müхbir bankın хərcləri/correspondent charges
  5. KİRAYƏ KASSA / SAFE BOX
  5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) / Small box (up to 20 cm)15 AZN (aylıq/per month)120 AZN (illik/per year)
  5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) / Large box (over 20 cm)25 AZN (aylıq/per month)225 AZN (illik/per year)
  5.3 Depozit qıyməti – məcburi / Blockage – obligatory10 AZN
  5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss of key100 AZN
  • Bank tariflərə dəyişiklik və əlavə etmə hüququnu özündə saхlayır
  • The Bank reserves the right to change and amend the list of tariffs

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ