Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri

Filial daxili köçürmələr

pulsuz

pulsuz

Bank daxilində köçürmələr

pulsuz

pulsuz

 

Ölkə daxilində köçürmələr

AZN üçün 0.2% (min. 2.5 AZN – max. 200 AZN)

digər valyuta üçün 0.2% (min. 25 USD))

Ölkə xaricinə köçürmələr

 

 

    

     - USD, EUR, TRY, RUR, GBP

-

0.30% (min. 30 USD/ 30 EUR/ 40 TRY/ 2000 RUR/ 30  GBP)

YapıKredi Türkiyəyə köçümələr

 

0.20% (min. 15 USD/ 15 EUR/ 20 TRY)

    - Digər valyutalar

 

 0.5% (min. 50 USD)

   - 10,000 USD-ə qədər

-

30 USD

  

   - 10,000 USD-dən çox

-

30 USD + 10,000 USD-dən çox olan məbləğin 0.3%-i

   - Müxbir Bank qeyd edilmədikdə əlavə olaraq

-

5 USD

    - EUR

-

0.3% (min. 30 EUR)

    - Digər valyutalar

-

0.3% (min. 50 USD)

Məbləğin axtarılması

10 AZN

20 AZN+M/B xərci

Ödəniş sistemləri üzrə pulköçürmələri*

Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun 

 

*Qeyd: Bu tariflər fiziki şəxslərə tətbiq edilir.

Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri

Bank daxilində köçürmələr (hesabdan hesaba)

pulsuz

Respublika daxilində AZN köçürmələr            

0.15% (min. 2.5 AZN)

Respublika daxilində digər valyuta köçürmələri          

USD

0.15% (min 20 USD)

 

EUR

0.15% (min 20 EUR)

 

GBP

0.15% (min 20 GBP)

YapıKredi Türkiyəyə köçümələr

0.25% (min. 15 USD/ 15 EUR/ 20 TRY)

Ölkə xarici digər banklara pul köçürmələri

0.35 % (min 60 TRY/35 USD/35 EUR/35 GBP/2000 RUR

Vasitəçibankxərcləri                                       

5 USD

Xaricə Köçürmələr (USD,EUR, TRY, RUR, GBP xaricindəki valyutalarda)

0.5% (USD 50 min)

Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi

 

0.1% (min 1 AZN) AZNköçürmələri üçün

 

50 USD +müxbirbankın xərcləri/

Xariciköçürmələr üçün

Məbləğin axtarılması

 

*Qeyd: Bu tariflər korporativ müştərilər üçün  tətbiq edilir.

 

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ