Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri

Filial daxili köçürmələr

pulsuz

pulsuz

Bank daxilində köçürmələr

pulsuz

pulsuz

Ölkə daxilində köçürmələr

AZN üçün 0.2% (min. 2.5 AZN – max. 200 AZN)

digər valyuta üçün 0.2% (min. 25 USD))

Ölkə xaricinə köçürmələr

 

 

     - USD, EUR, TL, RUR, GBP

-

0.3% (min. 35 USD/25 EUR /60 TL/2000 RUR/35 GBP)

     - Digər valyutalar

 

 0.5% (min. 50 USD)

   - 10,000 USD-ə qədər

-

30 USD

   - 10,000 USD-dən çox

-

30 USD + 10,000 USD-dən çox olan məbləğin 0.3%-i

   - Müxbir Bank qeyd edilmədikdə əlavə olaraq

-

5 USD

     - EUR

-

0.3% (min. 25 EUR)

     - Digər valyutalar

-

0.3% (min. 50 USD)

Məbləğin axtarılması

10 AZN

20 AZN+M/B xərci

Ödəniş sistemləri üzrə pulköçürmələri*

Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun 

 

*Qeyd: Bu tariflər fiziki şəxslərə tətbiq edilir.

Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri

Bank daxilində köçürmələr (hesabdan hesaba)

pulsuz

Respublika daxilində AZN köçürmələr            

0.15% (min. 2.5 AZN – max. 200 AZN)

Bank xaricinə digər valyuta köçürmələri      

USD

0.35% (min 35 USD)

 

EUR

0.35% (min 35 EUR)

 

TRY

0.35% (min 60 TRY)

 

RUB

0.35% (min 2000 RUR)

 

GBP

0.35% (min 35 GBP)

Vasitəçibankxərcləri                                       

5 USD

Xaricə Köçürmələr (USD,EUR, TRY, RUR, GBP xaricindəki valyutalarda)

0.5% (USD 50 min)

Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi

 

0.1% (min 1 AZN) AZNköçürmələri üçün

 

50 USD +müxbirbankın xərcləri/

Xariciköçürmələr üçün

Məbləğin axtarılması

 

*Qeyd: Bu tariflər korporativ müştərilər üçün  tətbiq edilir.

 

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ