Ölkə Xarici

SWIFT

SWIFT Tarifləri
Fiziki şəxslər üçün Tariflər Xarici valyutada
4.4. Ölkə xaricinə köçürmələr  
USD, EUR, TRY 0.2 % (min 20 USD/20 EUR/20 TRY)
YapıKredi Türkiyəyə köçümələr 0.3% (min. 35 USD/ 30 EUR/ 60 TRY)
Digər valyutalar  0.5% (min. 50 USD) 
Məbləğin axtarılması

0.1% (min. 1 AZN)

Xarici valyuta  50 $ + M/B xərci 

   SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ