Ölkə Xarici

SWIFT

SWIFT Tarifləri
Fiziki şəxslər üçün TariflərXarici valyutada
4.4. Ölkə xaricinə köçürmələr 
USD, EUR, TRY0.2 % (min 20 USD/20 EUR/20 TRY)
YapıKredi Türkiyəyə köçümələr0.3% (min. 35 USD/ 30 EUR/ 60 TRY)
Digər valyutalar 0.5% (min. 50 USD) 
Məbləğin axtarılması

0.1% (min. 1 AZN)

Xarici valyuta  50 $ + M/B xərci 

   

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ