Sürətli Qazanc Əmanəti

Qısa zamanda böyük gəlirlər əldə etmək kim istəməz ki?! Elə bunun üçün də böyük məbləğli əmanətlər üçün böyük məbləğli gəlirlər təklif edirik.

Müddətin Sonunda

Müddət

Məbləğ

1000-100 000

AZN

USD

EUR

7 gün - 1 ay

0,75%

0,10%

0,00%

 

*2016-cı ilin Fevralın 1-dən etibarən 3 il müddətində yerli bank və bankın Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən filialları tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə, emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən divident, diskont (istiqrazın nominalından aşağı səviyyədə yerləşəşdirilməs nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri vergidən azad edilir

 

** SIĞORTA HAQDA MƏLUMAT

Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Himayəçilik şurasının qərarı ilə Fond tərəfindən sığortalanan bank əmanətləri üzrə faiz dərəcələrinin yuxarı həddi AZN üçün illik 10%-dək, Xarici Valyuta üçün isə illik 2.5%-dək və tam məbləğdə  təyin olunmuşdur. SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ