• FİZİKİ ŞƏXS MÜŞTƏRİLƏR/INDIVIDUALCLIENTS

  1.   HESAB AÇILMASI /ACCOUNT OPENİNG

  1.1 Hesabın açılması (CIFbaşına)/ Account opening (per CIF)

   

  5 AZN

  1.3 Hesabın aktivləştirilməsi və y abağlanılması (CIF başına)/ Activating or closing account (per CIF)

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  1.2 Cari hesaba minimal mədaxil (ilk dəfəhesab açıldıqda)/ Minimum deposit to the account (first time account opening)

   

  10 AZN/USD/EUR/GBP

  2.   HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS

  2.1. Çıxarışlar/ Statements

  2 AZN

  2.2. Arayışlar /Letters

  5 AZN

  3.   NAĞDPUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATİONS

   

  3.1 Nağd pulun çəkilməsi / Cash withdrawal

  0.8%

  AZN

  1%

  Xarici valyuta /Foreigncurrency

  3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesabanağd daxil

  olduqda/ Cash withdrawal– in caseof cash deposited to account

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.3. Valyutanın dəyişdirilməsi/ Foreign exchange

  Günlük tarif əuyğun /İnaccordance with the

  daily rate

  3.4. Əmanətlərin ödənişi/ Payment ofdeposits

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.5. Əmanətə görə faizlərin ödənişi/ Payment of

  interest on deposit

  Pulsuz/ Freeof charge

  4.   NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ PUL KÖÇÜRMƏLƏRİ /NON-CASH OPERATIONS

  AND TRANSFERS

  4.1. Bank daxilində köçürmələr /Internal bank

  transfers

  Pulsuz/ Freeof charge

  4.2. Ölkə daxilində köçürmələr /Internal transfers

  AZNüçün / for AZN 0.2% (min. 1 AZN – max.

  200 AZN)

  digər valyuta üçün / for othercurrency0.1% (min. 10 AZN)

  4.3. Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers

  -USD, TL, RUR

  0.3% (min. 25 USD)

  -USD (OUR şərti ilə) / (OUR condition)

  -10,000 USD-ə qədər/ up to 10,000 USD

  30 USD

   

  -10,000USD-dən yuxarı /above10,000 USD

  30 USD +10,000 USD-dən çox olan məbləğin 0.3%/ 30 USD +0.3%of theamount above 10,000 USD

   

   

  -Müxbir Bank qeyd edilmədikdə əlavə olaraq /

  Additional payment in caseof absence of corresponding bank information

   

   

   

   

  5 USD

  -EUR

   

  0.3% (min. 25 EUR)

  -Digər valyutalar / Other currencies

   

  0.3% (min. 50 USD)

   

  4.4. Məbləğin axtarılması / Payment investigation

   

  10 AZN

   

  Xarici valyuta /Foreigncurrency 20 AZN+M/Bxərci / C/Bfees

  4.5. Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri / Payment

  systems transfers

  Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun/in

  accordance with the payment systems’ tariffs

  5.   KASSALAR/ BOXES

   

   

  Aylıq (per month)

   

  İllik (peryear)

  5.1Kiçik kassa, 20sm qədər/ Small box, up to 20 sm

  15 AZN

   

  120 AZN

  5.2 Böyük kassa /Largebox

  25 AZN

   

  225 AZN

  5.3. Depozit qiyməti-məcburi / Blockageprice-

  obligatory

   

   

   

  10 AZN

  5.4. Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın

  verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss

   

   

   

  100 AZN

  6.   DİGƏR / OTHER

  6.1. MKR yoxlaması / CCR check

   

   

   

  1 AZN

   

   

  •          Bank hər zaman xəbərdarlıq etmədən tariflərə dəyişiklik/əlavə etmə hüququnu özündə saxlayır
  •          The Bank reserves the right to change and  amendthe list of tariffs anytime without notice.


SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ