• FİZİKİ ŞƏXS MÜŞTƏRİLƏR/INDIVIDUALCLIENTS

  1.   HESAB AÇILMASI /ACCOUNT OPENİNG

  1.1 Hesabın açılması (CIFbaşına)/ Account opening (per CIF)

   

  5 AZN

  1.3 Hesabın aktivləştirilməsi və y abağlanılması (CIF başına)/ Activating or closing account (per CIF)

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  1.2 Cari hesaba minimal mədaxil (ilk dəfəhesab açıldıqda)/ Minimum deposit to the account (first time account opening)

   

  10 AZN/USD/EUR/GBP

  2.   HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS

  2.1. Çıxarışlar/ Statements

  2 AZN

  2.2. Arayışlar /Letters

  5 AZN

  3.   NAĞDPUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATİONS

   

  3.1 Nağd pulun çəkilməsi / Cash withdrawal

  0.8%

  AZN

  1%

  Xarici valyuta /Foreigncurrency

  3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesabanağd daxil

  olduqda/ Cash withdrawal– in caseof cash deposited to account

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.3. Valyutanın dəyişdirilməsi/ Foreign exchange

  Günlük tarif əuyğun /İnaccordance with the

  daily rate

  3.4. Əmanətlərin ödənişi/ Payment ofdeposits

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.5. Əmanətə görə faizlərin ödənişi/ Payment of

  interest on deposit

  Pulsuz/ Freeof charge

  4.   NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ PUL KÖÇÜRMƏLƏRİ /NON-CASH OPERATIONS

  AND TRANSFERS

  4.1. Bank daxilində köçürmələr /Internal bank

  transfers

  Pulsuz/ Freeof charge

  4.2. Ölkə daxilində köçürmələr /Internal transfers

  AZNüçün / for AZN 0.2% (min. 1 AZN – max.

  200 AZN)

  digər valyuta üçün / for othercurrency0.1% (min. 10 AZN)

  4.3. Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers

  -USD, TL, RUR

  0.3% (min. 25 USD)

  -USD (OUR şərti ilə) / (OUR condition)

  -10,000 USD-ə qədər/ up to 10,000 USD

  30 USD

   

  -10,000USD-dən yuxarı /above10,000 USD

  30 USD +10,000 USD-dən çox olan məbləğin 0.3%/ 30 USD +0.3%of theamount above 10,000 USD

   

   

  -Müxbir Bank qeyd edilmədikdə əlavə olaraq /

  Additional payment in caseof absence of corresponding bank information

   

   

   

   

  5 USD

  -EUR

   

  0.3% (min. 25 EUR)

  -Digər valyutalar / Other currencies

   

  0.3% (min. 50 USD)

   

  4.4. Məbləğin axtarılması / Payment investigation

   

  10 AZN

   

  Xarici valyuta /Foreigncurrency 20 AZN+M/Bxərci / C/Bfees

  4.5. Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri / Payment

  systems transfers

  Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun/in

  accordance with the payment systems’ tariffs

  5.   KASSALAR/ BOXES

   

   

  Aylıq (per month)

   

  İllik (peryear)

  5.1Kiçik kassa, 20sm qədər/ Small box, up to 20 sm

  15 AZN

   

  120 AZN

  5.2 Böyük kassa /Largebox

  25 AZN

   

  225 AZN

  5.3. Depozit qiyməti-məcburi / Blockageprice-

  obligatory

   

   

   

  10 AZN

  5.4. Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın

  verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss

   

   

   

  100 AZN

  6.   DİGƏR / OTHER

  6.1. MKR yoxlaması / CCR check

   

   

   

  1 AZN

   

   

  •          Bank hər zaman xəbərdarlıq etmədən tariflərə dəyişiklik/əlavə etmə hüququnu özündə saxlayır
  •          The Bank reserves the right to change and  amendthe list of tariffs anytime without notice.


Kredit borclarının
güzəşt kalkulyatoru

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru sizə təqdim edirik.

Kalkuyator üçün buraya klikləyin

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ