Ölkə Xarici

SWIFT

SWIFT Tarifləri
Fiziki şəxslər üçün TariflərXarici valyutada
4.4. Ölkə xaricinə köçürmələr 
TRY/USD/EUR (YapiKredi)0.2 % (min 30 TRY/20 USD/20 EUR)
TRY/USD/EUR/GBP (digər banklar)0.3 % (min 60 TRY/35 USD/30 EUR/35 GBP)
Digər valyutalar 0.5% (min. 50 USD) 
Məbləğin axtarılması10 AZN |  Xarici valyuta  20 AZN + M/B xərci 
Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun

 

Western Union 

Western Union tarifləri
Gürcüstan,Belorusiya,Qazaxıstan,Rusiya,Qırğızıstan,Tacikistan və ÖzbəkistanaKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,002.00$
 200.01 – və üzəri0.9% (göndərilən məbləğin)
Moldova və TürkmənistanaKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,003$
 200.01 – 2,000.002%(göndərilən məbləğin)
 2,000.01 – 3,000,001.5%(göndərilən məbləğin)
 3,000.01 – və üzəri1.2%(göndərilən məbləğin)
 UkraynaKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,005$
 200.01 – 2000.003.00%
 2000.01 – 3000.002.00%
 3000.01 - və üzəri1.50%
ÇinəKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0,01 – 100.005.00$
 100.01 – 400.008.00$
 400.01 – 600.0012.00$
 600.01 - və üzəri1.50%
TürkiyəyəKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,003,00$
 200.01 – və üzəri1.50%
Digər ölkələrəKöçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 50,0013,00$
 50.01 - 100,0015,00$
 100.01 - 200,0022,00$
 200.01 - 300,0029,00$
 300.01 - 400,0034,00$
 400.01 - 500,0040,00$
 500.01 - 750,0045,00$
 750.01 - 1,000.0051,00$
 1,000.01 - 1,500.0076,00$
 1,500.01 - 1,750.0081,00$
 1.750.01 - 2,000.0091,00$
 2,000.01 - 2,500.00111,00$
 2,500.01 - 3,000.00121,00$
“12 saat” tarifi(Moldova)Köçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,002$
 200.01 - 2,000.001.5% (göndərilən məbləğin)
 2,000.01 – 3,000,001.00%(göndərilən məbləğin)
“12 saat” tarifi(Ukrayna)Köçürmə məbləği(ABŞ dolları)Köçürmə haqqı
 0.01 - 200,003$
 200.01 - 2,000.002.00% (göndərilən məbləğin)
 2,000.01 – 3,000,001.50%(göndərilən məbləğin)

 

 

Qeyd:
• Digər ölkələr kateqoriyasına yuxarıda adları sadalanan ölkələr xaricində olanlar daxildir.Bu(digər ölkələr) istiqamətdə 3,000 $ -dan artıq köçürmələrdə hər 500$-lıq məbləğin üzərində əlavə 20$-lıq rüsum tutulacaqdır(standart komissiyadan əlavə).
• “12 saat” tarifi üzrə köçürmələrdə pulun alıcı tərəfindən qəbulu göndəriş saatından 12 saat sonra mümkündür.Bu tarif üzrə maksimal köçürmə məbləği 3,000 $ ola bilər.”12 saat” tarifi hal hazırda Azərbaycandan yalnızca Moldova və Ukraynaya olan köçürmələrdə mümkündür.SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ